"Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach"

Informator UM

"Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach"

W miniony czwartek Gmina Starachowice przekazała plac budowy inwestorowi, Przedsiębiorstwu Budowlanemu "Rystal-Bud" z Kielc, które wygrało przetarg na realizację inwestycji pn. "Modernizację obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach". Wartość inwestycji wynosi 5 mln zł, planowany termin zakończenia prac to koniec lipca 2019 r.

- Rozpoczynamy modernizację starachowickiej strzelnicy, na ten cel uzyskaliśmy wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017" w wysokości 1 mln 500 tys. zł - informuje prezydent miasta Marek Materek. - Ponadto Gmina Starachowice otrzyma z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, który starachowicką strzelnice uznaje za obiekt strategiczny dla rozwoju polskiego strzelectwa, sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu o łącznej wartości ok. 500 tys. zł.

Dodatkowo we wrześniu br. Gmina Starachowice złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 mln. 400 tys. zł. Czekamy na rozstrzygnięcie.

- Prace będą wykonane w kilku pawilonach tworzących Centrum Strzelectwa Sportowego - informuje prezydent. - Zagospodarowany zostanie także teren wokół. Mam nadzieję, że prace będą przebiegały sprawnie i nie spowodują dużych utrudnień w codziennym funkcjonowaniu obiektu, bo dzieje się tu dużo. Z obiektu korzystają przez siedem dni w tygodniu m.in. przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie klas mundurowych.

Wykonawca inwestycji zakończył etap związany z wypełnieniem niezbędnych formalności i złożeniem odpowiedniej dokumentacji, teraz na teren budowy wchodzą ekipy budowlane.

- Prace rozpoczynamy od rozbiórki istniejących obiektów – informuje Aleksander Kaczmarczyk, prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego "Rystal-Bud" z Kielc. – Prowadząc prace jednocześnie nie chcemy przeszkadzać, zależy nam, aby funkcja podstawowa obiektu została zachowana.

Celem projektu jest rozwój bazy obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach, służącej potrzebom polskiego sportu wyczynowego poprzez: modernizację i zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Strzelnica w Starachowicach jest jedynym obiektem w środkowo-wschodniej Polsce, gdzie możliwe jest rozgrywanie wszystkich konkurencji przewidzianych przepisami Międzynarodowej Unii Strzeleckiej i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

- W pierwszym etapie prac zburzone zostaną pawilony "A" i "B" - mówi Karol Kopeć, prezes Klubu Sportowego "Świt". - Zostaną tam wykonane nowe fundamenty, nowe podłoża a docelowo ma powstać jeden duży pawilon. Pawilon "C", czyli hala sportowa - tego będzie dotyczył kolejny etap prac. Tak jak ustaliliśmy z wykonawcą, ekipy pracujące nie będą nam przeszkadzały w bieżącym funkcjonowaniu obiektu i w prowadzeniu zaplanowanego cyklu szkoleń dzieciaków, szkoleń klas mundurowych i służb. 27 lub 28 listopada odbędą się najważniejsze prace wyburzeniowe, bo 27 listopada mamy w obiekcie zawody służb mundurowych województwa świętokrzyskiego. Czekamy na efekty, mam nadzieję, że stworzymy obiekt strzelecki najlepszy w kraju. Prezes Polskiego Związku Strzeleckiego prosił, za moim pośrednictwem, o przekazanie podziękowań dla władz miasta i liczy na to, że kadra narodowa będzie u nas stacjonowała przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Zaplanowana modernizacja obiektu ma na celu przystosowanie go do obecnie obowiązujących norm w UE. Umożliwienie organizacji i przeprowadzenia na wysokim poziomie szkoleń i treningów kadry wojewódzkiej, narodowej oraz zawodów objętych regulaminami i przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ