Stypendia dla najlepszych

ZS-P Ruda

Brody

Stypendia dla najlepszych

ZS-P Ruda

Zakończyła się VI edycja programu stypendialnego "Sakiewka Zbója Madeja 2017", prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów, Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Fundację The Quo Vadis - Gavell Family Foundation. Na liście wyróżnionych takim grantem są uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie. 

Celem projektu jest wspieranie uczniów gimnazjów i klas siódmych szkoły podstawowej w gminach Brody, Łagów i Nowa Słupia, uzyskujących wysokie wyniki w nauce i zaangażowanych w działalność społeczną. Koordynatorem programu w ZS-P w Rudzie była w tej edycji Beata Kryzińska - pedagog szkolny, która pozyskała sponsorów i zebrano 5330 zł. Kwota została podwojona przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie.

Sponsorami stypendium w bieżącym roku szkolnym są: Samorząd Gminy Brody, Agnieszka i Mirosław Złotorowiczowie - Arena Bis Agencja Artystyczna w Lubieni, Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Artur Śliwa i Wiesław Zawłocki - Firma "Spec" w Starachowicach, Małgorzata Klepacz - sołtys Stawu Kunowskiego, Grażyna Parafińczuk i Lidia Litwinek - stacja paliw w Brodach, Beata Kryzińska - pedagog szkolny w Rudzie oraz Anna Rafalska - Łodej, Maria Cząstka i Marzena Adamus - nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie.

Stypendia, decyzją komisji, otrzymali uczniowie: Anna Jóźwik kl. III a, Rozalia Bernat kl. IIIa, Wiktoria Białecka kl. III c, Aleksandra Kalisz kl. III c, Małgorzata Filipowska kl. III b i Bartosz Sobecki kl. II b. Wręczono je podczas uroczystości szkolnej 10 listopada br. Przekazane środki umożliwią uczniom spełnianie marzeń, rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności oraz będą formą nagrody za ich wzorową naukę i zaangażowanie społeczne.

Stypendyści i nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie bardzo dziękują sponsorom za wsparcie finansowe, ofiarność i pomoc.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ