Nowe stroje dla "Brodowianek"

Brody

Nowe stroje dla "Brodowianek"

16 listopada wójt Marzena Bernat wręczyła nowe stroje ludowe uszyte dla zespołu śpiewaczego "Brodowianki". Dzięki temu panie będą się pięknie prezentowały na scenie, a także kultywowały stare obrzędy oraz miejscowe zwyczaje. Teraz zespół będzie miał lepsze możliwości promowania tradycji i folkloru gminy. W czasie przekazania strojów Teresa Kupisz – kierownik zespołu, serdecznie dziękowała pani wójt za pomoc i współpracę.

W lipcu br. Gmina Brody podpisała umowę o dofinansowanie na zakup nowych strojów ludowych w ramach projektu złożonego przez gminę w konkursie "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017". Wartość projektu to około 4 tysiące zł. Wysokość dofinansowania wynosi 48,41 proc. kosztów, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ