Dla mieszkańców i dla turystów

Brody

Dla mieszkańców i dla turystów

Zakończyła się ważna inwestycja nad Zalewem Brodzkim - rozbudowa drogi powiatowej Brody – Krynki – I etap. Inwestycja była długo oczekiwana przez okolicznych mieszkańców. Przyczyni się ona także do poprawy atrakcyjności turystycznej naszych okolic. Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Starachowickim. Około 52 proc. wkładu własnego pokrywa gmina Brody.

Droga została gruntownie przebudowana. Umocniono nasyp od strony zalewu, wykonano nowe warstwy konstrukcyjne i nawierzchnię drogi. Po obu stronach jezdni wybudowane zostały ścieżki rowerowe oraz chodniki. Nad zalewem powstały także zatoki autobusowe oraz duży parking mogący pomieścić 74 samochody. Wartość robót wynosi ok. 6 mln zł. Na zadanie uzyskano 50 proc. dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Wkład finansowy Gminy Brody w realizację zadania wynosi 26 proc. wszystkich kosztów. Powiat Starachowicki pokrywa 24 proc. wartości inwestycji.

W przyszłym roku planowana jest rozbudowa pozostałego odcinka traktu do połączenia z drogą krajową Ostrowiec – Starachowice. Zadanie to znalazło się na trzecim miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ