Biwakowa integracja

Lubienia

Brody

Biwakowa integracja

Lubienia

 

Świetlica Podwórkowa działająca przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubieni zorganizowała biwak dla uczniów. Wzięli w nim udział również podopieczni Świetlicy Podwórkowej w Wielkiej Wsi i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu. 

Dwudniowa impreza rozpoczęła się wieczorem w PSP w Lipiu, gdzie młodzież z Lubieni przygotowała dla uczestników mnóstwo ciekawych zabaw, pląsów oraz quizów. Biwak rozpoczął się natomiast wspólnym apelem inaugurującym, po którym 82 Drużyna Harcerska rozpoczęła wspólne zabawy. Zorganizowano m.in. "Harcerskie koło fortuny", gry integracyjne, a harcerze z Wielkiej Wsi zaprezentowali swoje talenty muzyczne. Tuż przed północą odbyło się harcerskie przyrzeczenie przy Krzyżu Powstańczym w Lipiu.

Następnego dnia uczestnicy biwaku pojechali autokarem do Wąchocka, a stamtąd na Wykus, gdzie uczestniczyli w Partyzanckiej Drodze Krzyżowej.

Celem biwaku, zorganizowanego przez Martę Michałowicz – Borcuch i Michała Karwackiego ze szkoły w Lubieni, dyrektorkę szkoły w Lipiu, Iwonę Frolovs oraz druhnę Katarzynę Dulębę z Wielkiej Wsi, była integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspólna zabawa, która pozwoliła im atrakcyjnie spędzić wolny czas.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ