Odpowiadają za drogi i chodniki

Jak przyjdzie zima...

 

Przygotowania do utrzymania dróg, chodników i ciągów pieszych w sezonie zimowym 2017/2018 zakończone.

Rozstrzygnięto postępowania na utrzymanie porządku na drogach i chodnikach pozostających w zarządzie Gminy Starachowice, w sezonie zimowym 2017/2018. Gmina nie będzie jednak odśnieżała chodników należących do Powiatu Starachowickiego.

- Ręcznym utrzymaniem czystości na około 27 tys. m kw. powierzchni zajmie się Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych Henryk Pryciak ze Starachowic. Musi zachować określone standardy utrzymania ciągów pieszych: odśnieżanie lub likwidacja śliskości zimowej natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub stwierdzeniu śliskości - informuje UM.

Utrzymanie czystości na chodnikach za pomocą specjalistycznego sprzętu odbywać się będzie na łącznym odcinku około 41 kilometrów w II strefach: teren na południe od rzeki Kamiennej, Osiedle Orłowo, chodniki we wschodniej części miasta (ul. Zgodna i Krańcowa), natomiast strefa II obejmuje teren na północ od rzeki Kamiennej.

Od 1 listopada w Urzędzie Miejskim uruchomiono całodobowe dyżury Straży Miejskiej, koordynującej działania na terenach zarządzanych przez gminę. Przekazywać też będzie wnioski i interwencje mieszkańców odpowiednim zarządcom dróg lub osiedli. Interwencje można zgłaszać pod numerem telefonu: 41 273 82 66.

Gdzie dzwonić z interwencją w sprawie pozostałych tras?

* Drogi krajowe - ulice: Kielecka, Aleja Niepodległości, Ostrowiecka - Rejon Dróg Krajowych: tel. 41-273-32-58 (od godz. 7.00 do 15.00), tel. 41-273-61-70 (od godz. 15.00 do 7.00).

* Drogi wojewódzkie - ulice: Kardynała Wyszyńskiego, Aleja Armii Krajowej, Pileckiego, Radomska /od 1 Maja do granic miasta/ - Obwód Drogowy Słupia Nowa tel. 41-317-74-63, kom. 606-383-409.

* Drogi powiatowe - ulice: Iłżecka /od Targowej do granic miasta/, Długa, Zgodna, 6 Września /od Miodowej do Nowowiejskiej/, Nowowiejska, Miodowa /od Alei Niepodległości do 6 Września/, Radomska /od Kieleckiej do 1 Maja/, Piłsudskiego /od Dworcowej do Hutniczej/, Oświatowa, Szkolna, Majówka, Leśna, Kolejowa, Spółdzielcza, Targowa, Benedyktyńska, Dworcowa, Hutnicza, Warszawka - Zarząd Dróg Powiatowych tel. – 41-273-02-27.

*Drogi wewnętrzne: Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – tel. 41-275 63 40, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wanacja” - tel. 41-273-39-10. (mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ