Polepsza się infrastruktura drogowa

W numerze

Polepsza się infrastruktura drogowa

Kolejne drogi w naszym powiecie udało się przebudować dzięki funduszom z rządowego Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019. Oko cieszą dziś inwestycje w gminie Mirzec i Brody, na drogach: Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec i Krynki – Brody, które wizytowała w zeszłym tygodniu starosta Danuta Krępa wspólnie z posłem Krzysztofem Lipcem.

Dobiegły już końca prace przy przebudowie dróg powiatowych: Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec i Krynki – Brody. Oba zadania były współfinansowane z rządowego programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych.

Jeśli chodzi o gminę Mirzec, prace prowadzone były na odcinku o długości ponad 1,5 km. Zyskał on nową nawierzchnię wraz z podbudową, chodniki, pobocza, a także oznakowanie. Wzmocnione zostały też rowy i skarpy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 mln zł, z czego ponad 1mln zł zapewniło wsparcie z rządowego programu. Pozostałymi kosztami podzieliły się między sobą: Powiat i Gmina Mirzec. Inwestycja była kontynuacją zadania zrealizowanego w 2016 r. z tego samego programu. Długość wykonanego wówczas odcinka wyniosła blisko 4 km. Efekty tych prac podziwiała w zeszłym tygodniu starosta Danuta Krępa, wspólnie z posłem Krzysztofem Lipcem.

- Gdyby nie pomoc państwa, ta droga nie mogłaby powstać, a przynajmniej w takim zakresie. Samorządy nie są w stanie finansować samodzielnie takich inwestycji – uważa starosta.

- Stan infrastruktury drogowej jest ważnym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy, dlatego nasz rząd przywiązuje tak dużą wagę do tego, by budować i modernizować drogi – mówił poseł Krzysztof Lipiec, podkreślając że w ciągu dwóch lat do Powiatu Starachowickiego trafiło ponad 25 mln zł na zmodernizowanie infrastruktury drogowej, nie tylko dróg lokalnych ale także krajowych w ramach tzw. programu likwidacji miejsc niebezpiecznych.

- To dobry impuls do tego, by gmina i powiat mogły się jeszcze lepiej rozwijać – przekonywał poseł.

Zadowolony ze wsparcia jest również wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który przyznaje, że bez tych pieniędzy, inwestycja nie byłaby pewnie możliwa.

- Droga o takich parametrach, z takimi chodnikami i poboczami, to wizytówka powiatu starachowickiego na krańcu województwa świętokrzyskiego – uważa Mirosław Seweryn. – Na pewno przysłuży się usprawnieniu życia mieszkańców i komunikacji zbiorowej na tym terenie.

Z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 sfinansowana została też "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki Brody" – na długości blisko 2,5 km. Łączny koszt inwestycji to prawie 6 mln zł, z czego połowa pochodziła ze środków rządowych, a na drugą część złożył się Powiat i gmina Brody.

Tu również pojawiła się nowa konstrukcja jezdni o szerokości 6 m wraz z podbudową, ciągi pieszo – rowerowe, utwardzone pobocza, wzmocnione rowy, odwodnienie i nowe oznakowanie. A dodatkowo, parking dla samochodów i autobusów.

Zdaniem starosty Danuty Krepy, inwestycja była bardzo potrzebna zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i turystów, którzy przyjeżdżają tutaj nad zalew. Dzięki jej realizacji miejsce zostało dobrze skomunikowane z drogami krajowymi nr 9 i nr 42. Jest to dopiero wstęp do kompleksowej przebudowy tej drogi. Kontynuację zadań planuje się w roku przyszłym z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Końca dobiegają też prace przy przebudowie mostu w Stykowie. Kolejnej, bardzo potrzebnej inwestycji w powiecie, która była możliwa dzięki wsparciu, tym razem z Rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W ramach zadania przebudowany oraz wzmocniony zostanie ustrój niosący obiekt, na którym pojawi się także nowa nawierzchnia. Wyremontowany zostanie również ok. 1 km odcinka od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0616T i drogą gminną, wraz z biegnącym wzdłuż niego chodnikiem. Lada dzień przewidywany jest finisz.

- Możemy tylko się cieszyć, że tak duże pieniądze popłynęły do naszego powiatu, bo dzięki nim powstają nowe odcinki dróg, co wpływa na bezpieczeństwo – mówi starosta Danuta Krępa.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ