Narodowe Święto Niepodległości w Starachowicach

W numerze

Narodowe Święto Niepodległości w Starachowicach

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Starachowicach, których organizatorem była w tym roku starosta starachowicki Danuta Krępa, odbyły się w sobotę, 11 listopada. Zgromadziły przedstawicieli władz, kombatantów, harcerzy, przedstawicieli służb mundurowych i straży, wielu instytucji oraz organizacji, a nade wszystko mieszkańców Powiatu Starachowickiego, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i przyszli uczcić 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił w kościele Wszystkich Świętych, ks. Marek Janas, proboszcz parafii wspólnie z ks. kanonikiem Tadeuszem Czyżem, Honorowym Obywatelem Starachowic. Jej podniosły charakter podkreślała obecność przybyłych licznie pocztów i pododdziałów klas mundurowych ZDZ w Starachowicach. Kościół był wypełniony po brzegi. W imieniu Marszałka Sejmu RP obecny był poseł Krzysztof Lipiec, któremu towarzyszył m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. wojewodę świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek reprezentował dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Paweł Lubieniecki. Staroście starachowickiemu Danucie Krępe towarzyszył wicestarosta Marek Pawłowski. Przybyli też radni powiatu z przewodniczącym Rady Powiatu Tomaszem Margulą na czele. Miejski samorząd reprezentował zastępca prezydenta Jerzy Miśkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Babicki i Tomasz Andrzejewski, a także radni. Obecni byli też kombatanci, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych i straży, przedstawiciele jednostek oświaty, kultury oraz opieki społecznej. Po zakończeniu mszy wszyscy przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości. Na miejscu uczestnicy odśpiewali hymn i wysłuchali przemówień. Jako pierwsza, z wystąpieniem okolicznościowym, głos zabrała starosta Danuta Krępa, przypominając mieszkańcom, że wolność i niepodległość nie zostały nam dane na zawsze.

- Niepodległość to dar, który musimy szanować, to dar, którego nie możemy zmarnować. Nasza przeszłość, naznaczona ofiarą życia wielu pokoleń Polaków zobowiązuje nas do dumy z polskiej kultury, tradycji oraz historii. Dziś zaangażowanie patriotyczne nie wymaga już takich poświęceń, dramatycznych wyborów pomiędzy życiem a służbą Ojczyźnie. Ale patriotyzm jest nam wciąż potrzebny. Patriotyzm dnia dzisiejszego wyraża się w naszej postawie i odpowiedzialności za los innych osób. Naszym obowiązkiem jest przekazać młodemu pokoleniu szacunek do polskiej historii, szacunek do polskiej tradycji. Musimy mieć bowiem w pamięci słowa naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II skierowane do nas w liście z okazji 25. rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: "Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna"- mówiła starosta, przypominając o setnej rocznicy odzyskania niepodległości, którą świętować będziemy za rok.

- Polska z okazji swoich 100 "urodzin" potrzebuje szczególnego prezentu. Zróbmy więc wszystko, aby najbliższy rok upłynął nam wszystkim na wspólnym świętowaniu - mówiła starosta, zachęcając mieszkańców do zaangażowania i czynnego uczestnictwa w obchodach.

Poseł Krzysztof Lipiec odczytał list, jaki na okoliczność obchodów 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości skierował marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński. Podkreślał w nim, że 11 listopada jest symbolem zwycięstwa, odrodzenia Rzeczypospolitej po długich latach zaborczej niewoli. Jest również symbolem marzeń o silnej oraz nowoczesnej Polsce.

- Dziś, kiedy żyjemy w wolnym kraju, a jego rozkwit napawa nas dumą, winniśmy szczególną pamięć minionym pokoleniom. Pokoleniom, które walczyły w obronie wolności Ojczyzny oraz o bliskie nam wartości. Z głęboką wdzięcznością chylimy głowy przed twórcami niepodległej: marszałkiem Józefem Piłsudskim, Ignacym Paderewskim i Romanem Dmowskim. Jesteśmy dziedzicami ideałów, które naszych dziadów i pradziadów wiodły do walk o niepodległą Polskę. Jesteśmy również spadkobiercami celów nakazujących budować Rzeczpospolitą niezależną i wielką" – przypominał w liście, dziękując wszystkim, którzy z pietyzmem pielęgnują pamięć o ludziach i wydarzeniach z naszej historii.

W imieniu wojewody Agaty Wojtyszek głos zabrał dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Paweł Lubieniecki, który odczytał list skierowany do uczestników uroczystości. Był również list od poseł Marzeny Okły - Drewnowicz. Po zakończeniu przemówień delegacje złożyły kwiaty i znicze pamięci pod Pomnikiem Niepodległości. Całość zwieńczyła defilada poddziałów.

Drugą część tegorocznych obchodów stanowił koncert pieśni i piosenek patriotycznych "Śpiewnik polski", połączony ze wspólnym śpiewaniem, jaki odbył się po południu w Starachowickim Centrum Kultury. Na scenie zaprezentowały się: zespół "Echo Adamowa", zespół śpiewaczy Ziemi Mirzeckiej, Chóry Śpiewającej Polski: Chór Kameralny "Portamento" MDK i Chór "Crescendo" Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach oraz zespół Marcinkowianie. Solo można było posłuchać: Agnieszki Wiśnios – członkini zespołu śpiewaczego "Gromada" z Tychowa Starego, Doroty Bębas – członkini zespołu śpiewaczego "Osinianki" z Osin, Wioletty Kwapisz - uczennicy II klasy Gimnazjum z Mirca i Mikołaja Dyki z Wokalnego Studia Piosenki MDK, któremu akompaniował instruktor MDK.

Przybyła licznie publiczność mogła zaśpiewać razem z wykonawcami pieśni narodowe i patriotyczne. Zgodnie z zapowiedziami, odbyła się również uroczysta inauguracja pracy Honorowego Komitetu Obchodów Rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, połączona z prezentacją członków i planowanych działań.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ