Uczcili pamięć Eugeniusza Wydrzyckiego

Gimnazjum nr 2

W numerze

Uczcili pamięć Eugeniusza Wydrzyckiego

Gimnazjum nr 2

Wycieczkę do miejsca pamięci zorganizowali z okazji Narodowego Święta Niepodległości, uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach. Z dyrektorką szkoły, Moniką Słowak - Brzezińską odwiedzili Eugeniusza Wydrzyckiego.

Eugeniusz Wydrzycki był uczestnikiem wyzwolenia miasta z niewoli zaborców 1 listopada 1918 roku. Przy jego nagrobku na cmentarzu parafialnym przy ulicy Zgodnej, spotkali się 10 listopada br. uczniowie Gimnazjum nr 2. Wysłuchali prelekcji o odzyskaniu niepodległości przez Starachowice w 1918 r., wygłoszonej przez prezesa Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, Adama Brzezińskiego, zapalili znicze i minutą ciszy oddała hołd E. Wydrzyckiemu oraz wszystkim poległym za ojczyznę. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze z 40. Drużyny Starszoharcerskiej im. Ryszarda Kaczorowskiego.

Celem spotkania była edukacja uczniów z historii lokalnej związanej z tradycjami niepodległościowymi oraz promowanie wartości patriotycznych. Zorganizowane było w ramach projektu "Starachowicka droga ku niepodległości - odnowienie miejsca pamięci Eugeniusza Wydrzyckiego", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic. Gimnazjum nr 2 jest partnerem programu.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ