Moniuszki innym śladem, autobusy dla MZK i pieszo-rowerowy pasaż

Przed wyborami

Na okładce

Moniuszki innym śladem, autobusy dla MZK i pieszo-rowerowy pasaż

Przed wyborami

 

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek na zwołanej przez siebie konferencji prasowej, poinformował o inwestycji, jaką będzie przebudowa ulicy Moniuszki, czyli tzw. nowa Moniuszki.

Inwestycja jest przedsięwzięciem projektu pn: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”. Łączna wartość projektu to ok. 33 mln zł, a o dofinansowanie w wysokości 85 proc. Gmina Starachowice będzie wnioskować do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Prace dokumentacyjne przebudowy ul. Moniuszki już trwają.

- Architekt miejski Marcin Bednarczyk z kierownikiem Referatu Inwestycji Miejskich Małgorzatą Galas – Bąbą, zaproponowali, aby nowa ul. Moniuszki poszła innym śladem, była dwukierunkowa o odpowiedniej szerokości. Wiosną bieżącego roku rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej jej przebudowy od skrzyżowania z ulicą Kielecką do skrzyżowania z ul. Nowowiejską - poinformował prezydent Marek Materek.

Przebudowa odcinka drogi o długości około 700 metrów obejmie poprowadzenie ulicy po tzw. nowym śladzie. Nowa droga będzie dwupasmowa o szerokości ok. 6 m, dodatkowo w jej części wydzielony zostanie trzeci, dodatkowy pas wolnego ruchu. Powstanie jednostronny, dwumetrowy chodnik, dwukierunkowa ścieżka rowerowa, oświetlenie i odwodnienie. Kanalizacja burzowa przebiegać będzie poza jezdną, czyli nie będzie tradycyjnych studzienek, ale podkrawężnikowe wpusty zlokalizowane poza obrębem jezdni.

- Inwestycja realizowana fizycznie będzie w roku 2019. Wiosną 2018 roku gotowa będzie dokumentacja techniczna, przygotowana zostanie także zgoda na realizację inwestycji drogowej co oznacza, że Gmina przejmuje grunty pod budowę danej drogi i wypłaca odszkodowania ich właścicielom - dodał prezydent.

W ramach projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, gmina przygotowała także dokumentację i kolejne wnioski o dofinansowanie.

- Budowany aktualnie łącznik pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich i Iglastą stanowi tzw. wkład własny Gminy Starachowice. W przyszłym roku planuję budowę pasażu pieszo – rowerowego na ul. Staffa, na odcinku od ul. Słonecznej do Al. Armii Krajowej. Także w roku 2018 w budżecie zaplanowałem wymianę ok. 40 sztuk starych wiat przystankowych na terenie miasta, co też stanowić będzie wkład własny Gminy Starachowice - informuje prezydent.

Projekt zakłada także zakup 10 ekologicznych autobusów, wyposażonych w automaty do zakupu biletów oraz monitoring, także budowę mniejszych myjni dla autobusów oraz profesjonalnego warsztatu i utworzenie Centrum Zarządzania Dyspozytorskiego w MZK.

- Kolejne dwa ogromne przedsięwzięcia, które zamierzamy realizować w ramach tego projektu, to zagospodarowanie terenów przy Dworcu Zachodnim i Wschodnim. Będzie się to komponowało z inwestycjami, które zamierzamy realizować wspólnie z Powiatem czyli z budową wiaduktu. Utworzenie kompleksowego i profesjonalnego Centrum Przesiadkowego – Starachowice Zachodnie, uwzględnia: budowę parkingu poziomowego z pomieszczeniami usługowymi, budowę parkingu dla rowerów, budowę kładki łączącej Centrum przesiadkowe z rewitalizowaną częścią miasta w kierunku zalewu Pasternik, przebudowę placu dworcowego oraz stanowisk dla autobusów i busów, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, uporządkowanie terenu, montaż małej architektury, modernizację oświetlenia. Projekt do końca tego roku zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim, i będzie to jeden z największych projektów realizowanych dotychczas przez Gminę Starachowice - mówił usatysfakcjonowany prezydent.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ