ZMIANA BANKU OBSŁUGUJĄCEGO GMINĘ STARACHOWICE

Ważne dla mieszkańców

 

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Podatków i Opłat informuje, że od 1 listopada br. bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miasta Starachowice jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, wybrany na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

RACHUNKI BANKOWE

obowiązujące od 1 listopada 2017 roku

Rachunek bankowy dochodów jednostki budżetowej – Urząd Miejski

to: 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu: dzierżawy, zajęcia pasa drogowego

użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata skarbowa, opłata targowa, opłata za posiadanie psa, wykup lokalu, sprzedaż nieruchomości, mandaty, najem lokali.

Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać należy na indywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej lub informacji o nr rachunku.

UWAGA – do 28 grudnia 2017 r. wpłaty dokonane na dotychczasowy numer rachunku są ważne.

Podatnicy i płatnicy mogą bez dodatkowych opłat i prowizji dokonywać wszelkich wpłat z tytułu podatków i opłat, na rzecz Miasta Starachowice w kasach Urzędu Miejskiego oraz w Oddziałach Banku PKO BP SA na terenie Miasta Starachowice przy Al. Armii Krajowej 23 ul. Radomskiej 48, czynnych poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.0

Rachunek sum depozytowych – Urzędu Miejskiego

59 1020 2629 0000 9102 0362 0150

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu: kaucji i wadium

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ