Bolesław Leśmian wrócił na stałe do Iłży

Nowa atrakcja turystyczna

Iłża

Bolesław Leśmian wrócił na stałe do Iłży

Nowa atrakcja turystyczna

 

Urządzona staraniem władz samorządowych Iłży Izba Pamięci Bolesława Leśmiana cieszy się dużym powodzeniem zwiedzających. Jest też obiektem zainteresowania ośrodków naukowych. 

Iłżeckie obchody roku leśmianowskiego (2017), ustanowionego przez Radę Miejską w Iłży, wypełniło wiele cennych inicjatyw artystycznych i edukacyjnych. Materialnym efektem jest Izba Pamięci Bolesława Leśmiana, urządzona w pomieszczeniach Centrum Informacji Turystycznej.

Projekt powstania Izby, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej zgłosiło do Budżetu Obywatelskiego. Samorząd gminy przeznaczył na ten cel środki i w trzech pomieszczeniach Izby Pamięci zgromadzono różnorodne dokumenty, pamiątki i leśmianowskie muzealia. Dary przekazała też mieszkająca w Warszawie córka brata stryjecznego Bolesława Leśmiana, znanego pisarza Jana Brzechwy – Krystyna Brzechwa.

Izba Pamięci poety odwiedzana jest przez liczne grupy turystów, wzbudza też zainteresowanie badaczy biografii piewcy "Malinowego Chruśniaka". Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk poprosił władze Iłży o wypożyczenie części zbiorów na organizowaną w listopadzie leśmianowską ekspozycję w Senacie RP. Zasoby zgromadzone w iłżeckiej Izbie Pamięci będą też przedmiotem sesji naukowej organizowanej przez Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu w Łodzi. Będzie o nich tam mówić dr Anna Spójna, adiunkt Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz specjalista Muzeum Literatury w Warszawie.

Zbiory iłżeckiej Izby Pamięci Bolesława Leśmiana będą systematycznie powiększane. W ostatnim czasie wzbogaciły się o ufundowaną przez samorząd postać – figurę poety wykonaną w naturalnych wymiarach przez wrocławską pracownię sztuki użytkowej.

Pod koniec października br., w przerwie sesji Rady Miasta i Gminy Iłża, przed budynek, gdzie mieści się Izba Pamięci Bolesława Leśmiana, zajechał zabytkowy citroen z lat 30-ych, w którym siedział poeta, co wzbudziło ogromną ciekawość przechodniów. Uroczyście powitali go przedstawiciele lokalnego samorządu oraz mieszkańcy, a burmistrz Andrzej Moskwa wręczył mu klucze do kamienicy przy Placu 11 Listopada. Poeta otworzył Izbę Pamięci, wszedł do środka i będzie już na stałe przebywał w Iłży... (w izbie stoi figura poety, która została wykonana w skali 1:1).

K. K.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ