Lokale do wynajęcia i grunt do dzierżawy

Wójt Gminy Mirzec podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mircu został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali gminnych przeznaczonych do wynajęcia w 2018 r. i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w 2018 r. Tel. kontaktowy 41 27-67-195.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ