Azbestu coraz mniej

Mirzec

Azbestu coraz mniej

Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017 r.

Umowę o dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest gmina Mirzec podpisała z WFOŚiGW w Kielcach w sierpniu br. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 84781,19 zł, udzielona łączna kwota dotacji - 72 064,01 zł, czyli 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Gmina Mirzec wyasygnowała na ten cel 12717,18 zł.

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 2625 m kw. azbestu z dziewięciu nieruchomości oraz usunięcie azbestu składowanego na pryzmie (20581 m kw) ze stu dwóch nieruchomości. Łącznie w 2017 r. zostało usuniętych 23 206 m kw. wyrobów zawierających azbest ze stu jedenastu nieruchomości, co stanowi 255,266 Mg odpadów.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ