Powołali zastępcę komendanta

PSP w Starachowicach

Bezpieczeństwo

Powołali zastępcę komendanta

PSP w Starachowicach

 

Dotychczasowy dowódca JRG PSP Starachowice – kpt. Sławomir Zięba, decyzję o powierzeniu mu obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Starachowicach odebrał na uroczystym apelu 9 listopada 2017 r., w którym uczestniczył zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach - bryg. Tomasz Bajerczak.

Kapitan Sławomir Zięba jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł technika pożarnictwa. Od 1998 r. pełni nieprzerwanie służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Starachowicach. Był dowódca zastępu, sekcji, zmiany i ostatnio dowódcą JRG.

- Swoje doświadczenie i wysoki profesjonalizm wielokrotnie wykorzystywał podczas akcji ratowniczo – gaśniczych - informuje KP PSP w Starachowicach.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ