Harcerskie zaduszki

W numerze

Harcerskie zaduszki

Pamięć o zasłużonych obywatelach miasta, działaczach ZHP, jest ważną powinnością harcerzy. Ich postaci rokrocznie przypominają na okolicznościowych spotkaniach.

 

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w naszym mieście zorganizowała tradycyjne Zaduszki Harcerskie. Na starachowickim Rynku, spotkali się 3 listopada br. przedstawiciele kręgu seniorów "Łysica- Żubry", członkowie 40 DSH im. Ryszarda Kaczorowskiego, 2 DH im. Mariana Langiewicza, 5 GDH im. "JĘDRUSIÓW", 111 ADH oraz instruktorzy ZHP Starachowice, przywołując pamięć druhów, związanych ze starachowickim hufcem, którzy w br. odeszli na wieczną wartę. Krąg seniorów "Łysica-Żubry" wspominał harcmistrza Jana Wierzbickiego, 40 Drużyna Starszoharcerska - Wacława Rychlika, a 2 Drużyna Harcerska im. Mariana Langiewicza upamiętniała harcmistrza Stefana Derlatkę.

Delegacje drużyn harcerskich zapaliły też znicze przy pomniku upamiętniającym akcję AK, w czasie której zginął Bolesław Papi "Czerw" oraz Michał Nowak " Pierwiosnek","Jacha" w rynku oraz pod obeliskiem przy al. Armii Krajowej, poświęconym harcerzom.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ