Odeszli

Fryderyk Namiel

ur. 1932 r. - zm. 3.11.2017 r.

Halina Cioroch

ur. 1952 r. - zm. 3.11.2017 r.

Stanisława Zięba

ur. 1930 r. - zm. 4.11.2017 r.

Marek Zbigniew Nowak

ur. 1944 r. - zm. 4.11.2017 r.

Marianna Hanc

ur. 1931 r. - zm. 5.11.2017 r.

Jerzy Laskowski

ur. 1934 r. - zm. 5.11. 2017 r.

Wiesław Kurdyk

ur. 1953 r. - zm. 5.11.2017 r.

Marianna Kubicka

ur. 1928 r. - zm. 6.11.2017 r.

Leszek Pastuszka

ur. 1940 r. - zm. 6.11.2017 r.

Wiesława Teresa Lis

ur. 1951 r. - zm. 7.11.2017 r.

Józefa Grad

ur. 1929 r. - zm. 8.11.2017 r.

Anna Basa

ur. 1940 r. - zm. 9.11.2017 r.

Władysław Pomorski

ur. 1933 r. - zm. 9.11.2017 r.

Włodzimierz Kowalczyk

ur. 1945 r. - zm. 9.11.2017 r.

Jadwiga Jancewicz

ur. 1938 r. – zm. 10.11.2017 r.

Barbara Karwacka

ur. 1933 r. – zm. 10.11.2017 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ