Są pieniądze na przebudowę ul. Kościelnej

W numerze

Są pieniądze na przebudowę ul. Kościelnej

Urząd Wojewódzki ogłosił listę rankingową projektów, które uzyskają dofinansowanie. W ścisłej czołówce listy podstawowej na 4. miejscu jest "Przebudowa ul. Kościelnej w Starachowicach". Na liście rezerwowej natomiast znalazł się kolejny starachowicki projekt dotyczący budowy połączenia pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Górną.

Wartość projektu "Przebudowa ul. Kościelnej w Starachowicach" wynosi 5 143 583 zł w tym wysokość uzyskanego dofinansowania to 2 571 792 zł.

Ulica Kościelna to jedna z głównych osi komunikacyjnych w Starachowicach. W jakim jest stanie widzą piesi, odczuwają kierowcy... I to ma się zmienić. Realizacja projektu obejmuje bowiem przebudowę łącznie: 1,2 km drogi, 2 095 m chodnika, 1 220m odwodnienia i 2 440 m (strona prawa i lewa) ruchu dla rowerów po ogólnodostępnym pasie ruchu oraz przebudowę 4 przystanków.

Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach, znalazła się na liście rezerwowej. Projekt - wartość całkowita - 1 250 033 zł dofinansowanie - 625 000 zł, obejmuje budowę 267 m drogi, 230 m chodnika, 534 m (strona prawa i lewa) ruch dla rowerów po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu, 267 m odwodnienia. W ramach zadania zostanie rozbudowane i budowane 4 skrzyżowania.

- Na obydwa zadania przetargi ogłosimy jeszcze w tym roku. Wiosną powinny ruszyć prace w terenie - zapowiada prezydent Marek Materek..

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ