"Od Wierzbnika do Starachowic"

Oferta edukacyjna MPiT

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach serdecznie zaprasza do skorzystania z nowych lekcji muzealnych, prowadzonych w ramach projektu "Od Wierzbnika do Starachowic. Historia miasta nad Kamienną".

Tematyka lekcji muzealnych

Budujemy miasto – przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III

Zajęcia plastyczne przeznaczone dla najmłodszych. Dzieci poprzez zabawę uczą się, że dla budowy miasta niezbędna jest współpraca, jak też potrafią rozpoznać najważniejsze obiekty należące do przestrzeni miejskiej.

Poznaj swoje miasto – przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III

Zajęcia prowadzone w formie zabawy. Dzieci poprzez grę planszową poznają najważniejsze fakty z dziejów miasta oraz najbardziej charakterystyczne miejsca w dawnym Wierzbniku.

Od Wierzbnika do Starachowic – szkoły podstawowe kl. IV – VIII

gimnazja i szkoły średnie

Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży. Grupa przechodzi z muzealnym edukatorem historyczną osią miasta od rynku dawnego Wierzbnika, gdzie zapoznaje się z jego początkami a następnie podąża w kierunku dawnej osady fabrycznej Starachowice. Po drodze mijając ważne z punktu widzenia historii miejsca grupa zapoznaje się z kolejnymi faktami historycznymi. Trasa kończy się na terenie Muzeum a zatem w XIX wiecznym zakładzie wielkopiecowym, czynniku rozwoju ośrodka w epoce industrialnej. Uczestnicy w trakcie przejścia uzupełniają przygotowaną kartę pracy.

Wierzbnik kiedyś i dziś – szkoły podstawowe kl. IV – VIII

gimnazja i szkoły średnie

Podczas zajęć uczestnicy zobaczą jak przez stulecia zmieniało się miasto. Poprzez prezentację archiwalnych zdjęć połączonych ze współczesnymi fotografiami będą mogli odnaleźć ważne miejsca w historii miasta a także zapoznać się z ich historią i dalszymi losami.

Zakładamy miasto – gimnazja i szkoły średnie

Lekcja muzealna której celem jest zapoznanie uczestników z prawno-historycznym procesem lokacji miast, jak również zagadnienia gospodarczej i społecznej roli miast w Europie i Polsce przed wiekami. Na podstawie tekstów źródłowych związanych z lokacją Wierzbnika (1624-1657) uczniowie stworzą własny akt erekcyjny, jednak dla miasta współczesnego.

Rezerwacja lekcji odbywa się z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie informacje i rezerwacje grup prowadzi Recepcja Muzeum (ul. Piłsudskiego 95): tel. 783-730-094 lub 41 275-40-83, recepcja@ekomuzeum.pl

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ