Pasowanie na pierwszaka

Szkoła Podstawowa w Lipiu

Brody

Pasowanie na pierwszaka

Szkoła Podstawowa w Lipiu

 

Uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu uroczyście ślubowali, aby stać się częścią społeczności szkolnej. Najpierw jednak musieli sprostać serii trudnych zadań i odwiedzić różne krainy. 

Zmierzyli się z zagadkami przyrodniczymi w krainie geograficzno-przyrodniczej - co nie sprawiło im żadnego problemu. Świetnie poradzili sobie również w krainie matematycznej, rozpoznając figury geometryczne, w krainie języka polskiego nie mieli problemu z recytowaniem wierszyków, w muzycznej z tańcem i śpiewem, a w krainie grzeczności zdali egzamin z zasad dobrego wychowania. Okazało się więc, że pierwszaki są świetnie zorientowane w każdej dziedzinie i dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki.

W części artystycznej uczniowie klas 0-III wraz z wychowawcami zaprezentowali krótkie przedstawienie, które rozpoczęło się prośbą uczennic klasy I: Doroty Kruk i Natalii Pożogi, o włączenie w grono społeczności uczniowskiej. Dyrektor Iwona Frolovs symbolicznie piórem pasowała pierwszaków na uczniów szkoły.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem dyplomów, drobnych upominków i złożeniem życzeń pełnoprawnym już uczennicom.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ