Spotkanie dla stowarzyszeń

Zaproszenie

 

Wójt gminy Brody zaprasza na walne zebranie reprezentantów organizacji pozarządowych działających na terenie gminie Brody. Odbędzie się ono 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3.

Tematyka spotkania:

a) prelekcja przedstawiciela ogólnopolskiej inicjatywy Sektor 3.0 o możliwościach pozyskiwania środków dla stowarzyszeń, promocji działań organizacji oraz o wykorzystaniu nowych technologii w budowaniu sieci partnerskiej;

b) wyłonienie trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Brodach;

c) ustalenie listy przedstawicieli stowarzyszeń do zasiadania w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert;

d) opinia stowarzyszeń na temat projektu programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

e) plany dalszej działalności stowarzyszeń.

Na spotkanie proszę przygotować krótką informację na temat planowanych działań organizacji w sferze pożytku publicznego. W związku z punktem b) tematyki obrad, stowarzyszenia powinny oddelegować na spotkanie osobę, uprawnioną do reprezentowania podmiotu (np. prezes) oraz taką, która wyraża zgodę na zasiadanie w wyżej wspomnianym gremium doradczym. Jeżeli chodzi o punkt c) tematyki spotkania, to należy dodać, że do komisji nie mogą należeć przedstawiciele stowarzyszeń, które zamierzają ubiegać się o dotację Gminy Brody w ramach otwartych konkursów ofert.

Liczę na przybycie reprezentantów wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Brody.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ