Pieniądze dla edukacji

Ruszył duży projekt na zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla wszystkich szkół prowadzonych przez samorząd. 24 października br., wójt gminy Brody Marzena Bernat podpisała umowę dofinansowania zadania.

W ramach programu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznych w szkołach prowadzonych przez gminę (w Adamowie, Brodach, Dziurowie, Lubieni, Stykowie, Krynkach i w Rudzie). Zakupione zostaną między innymi komputery z urządzeniami, oprogramowanie, tablice multimedialne, rzutniki, mikroskopy, odczynniki, aparaty fotograficzne i nowoczesne pomoce matematyczne.

Projekt wspierania edukacji zostanie zrealizowany w latach 2017 - 2018. Jego koszt wyniesie ponad 1,1 miliona złotych. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 815 tys. zł. Pozostałe koszty pochodzić będą z budżetu gminy.

Władze samorządowe, widząc duże zainteresowanie sportami wodnymi i mając na uwadze wykorzystanie walorów Zalewu Brodzkiego, postanowiły wyposażyć gimnazjum w Rudzie w 12 kajaków i dwa ergometry (urządzenia do ćwiczeń wioślarskich). Zajęcia prowadzone będą według zasad bezpieczeństwa nad wodą,bo zakupione zostaną także dwa pontony asekuracyjne.

Gmina zainwestuje też w bazę sportową także przy Szkole Podstawowej w Adamowie. W przyszłym roku wybudowane zostanie boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem. Będzie można tam grać w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, badmintona, koszykówkę i tenisa ziemnego. Dzięki realizacji projektu, dzieci także trenować będą skok w dal. Przebudowane zostanie również pobliskie zaplecze sportowe. Budynek zostanie rozbudowany i ocieplony. Ponadto, wewnątrz utworzona zostanie m. in. świetlica z sanitariatami i szatnią. Po wybudowaniu podjazdu, obiekt stanie się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Niebawem zostaną podpisane umowy na inne, ważne projekty edukacyjne. W bieżącym roku, siedem szkół (w Adamowie, Brodach, Krynkach, Lipiu, Lubieni, Rudzie i Stykowie) otrzyma tablice multimedialne. Placówki zakwalifikowały się do rządowego programu pod nazwą "Aktywna tablica". Dotacja wynosić będzie łącznie blisko 86 tys. zł. Wkład własny – ok. 25 tys. zł pochodzić będzie z budżetu gminy.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ