Kwestowali na ratowanie nagrobków

Mirzec

Mirzec

Kwestowali na ratowanie nagrobków

Mirzec

 

Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu zorganizowało 1 listopada kolejną kwestę. 

Pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków zbierali na

mirzeckim cmentarzu członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele władz z wójtem Mirosławem Sewerynem i przewodniczącą Rady Gminy, Agnieszką Idzik - Napiórkowską, wiceprezydent Starachowic Jerzy Miśkiewicz, radni gminy, sołtysi, radni powiatowi, strażacy ochotnicy, dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Mircu. Zebrano 7 tysięcy 717 złotych, które zostaną przeznaczone na odnowienie nagrobka (z 1897 r.) ks. proboszcza parafii Mirzec Mikołaja Strachowskiego. (az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ