reklama

Zasady bezpiecznego internetu

Policjantka w SP nr 13 z pogadanką

W numerze

Zasady bezpiecznego internetu

Policjantka w SP nr 13 z pogadanką

Na ten temat z uczniami klas I i III Szkoły Podstawowej nr 13 rozmawiała funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Spotkanie zorganizowano w ubiegły poniedziałek w ramach projektu "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze". Monika Kalinowska - oficer prasowy KPP wygłosiła pogadankę o bezpiecznym korzystaniu z internetu, przestrzegała przed umieszczaniem w sieci ośmieszających zdjęć i zwracała uwagę dzieciom, by miały ograniczone zaufanie do osób poznanych w Internecie. Mówiła także o cyberprzemocy. Mali słuchacze mieli mnóstwo pytań, na które odpowiedź znalazły także w zaprezentowanej im bajce profilaktycznej pt. "Owce w sieci".

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ