Święto pierwszaków

W SP nr 2

W numerze

Święto pierwszaków

W SP nr 2

 

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 są już pełnoprawnymi uczniami. W piątek, 20 października uroczyście ślubowali, a był to dla nich i ich rodziców niezwykle ważny dzień.

Aby oficjalnie zostać uczniem, trzeba spełnić kilka warunków. Stosować się do regulaminu szkoły i z szacunkiem odnosić się do kolegów i nauczycieli. To podstawowe zasady, które musi przestrzegać każdy uczeń. Pierwszoklasiści uroczyście ślubując na sztandar szkoły zobowiązali się do przestrzegania tych zasad. Po spełnieniu tych formalności oficjalnie zostali przyjęli do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

Aktu pasowania na ucznia dokonała dyrektor szkoły Krystyna Karkocha, a pamiątkowe dyplomy wręczyła wychowawczyni Lidia Wojtal z przewodniczącą Rady Rodziców Małgorzatą Borowiec. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Agnieszki Hud przygotował dla pierwszaków drobne upominki i tak jak wszyscy życzył im, aby odnosili sukcesy, czuli się tu dobrze i bezpiecznie oraz byli radością dla wszystkich.

Uroczyste ślubowanie uświetnił występ artystyczny uczniów siódmej klasy, a przygotowali go Julia Danielska, Nel Jankowicz, Kacper Grudniewski i Kacper Karwacki, którzy jako najstarsi uczniowie szkoły powitali swoich młodszych kolegów. Rodzice obdarowali pierwszaków kuferkami po brzegi wypełnionymi słodyczami, a imprezę zakończył wspólny poczęstunek.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ