Wdrażają program mediacji rówieśniczych

Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego

W numerze

Wdrażają program mediacji rówieśniczych

Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego

 

W ramach projektu "Między lekcjami - bezpieczni, aktywni, kreatywni odpowiedzialnie", finansowanego z rządowego programu Bezpieczna+ w Technikum nr 2 wdrażany jest program mediacji rówieśniczych. 

- Wprowadzenia mediacji do szkoły nie da się odgórnie zarządzić, trzeba szkołę i jej społeczność do nich przekonać i my to staramy się robić - mówi Grażyna Małecka, dyrektor Technikum nr 2.

Wprowadzenie Szkolnego Programu Mediacji Rówieśniczych jest trudnym i czasochłonnym zadaniem. W ramach przygotowań szkoła wzięła udział w Międzynarodowym Tygodniu Mediacji, który obchodzony był w dniach 16 - 20 października. Rozpoczął się spotkaniem młodzieży z koordynatorem ds. mediacji w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, Stefanem Czebieniakiem oraz mediatorami: Czesławem Kozłowskim i Andrzejem Charemskim. Uczniowie mieli okazję poznać przebieg mediacji, rolę sądu oraz sposób wybierania mediatora. Wykład był świetnym wstępem do warsztatów o temacie "Mediacje metodą rozwiązywania sporów", prowadzonych przez mediatora Andrzeja Charemskiego.

Dyrektor szkoły Grażyna Małecka i wicedyrektor Beata Sławińska – Kopyś uczestniczyły natomiast w konferencji pn. "Edukacja prawna młodzieży oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki", zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z organizacją "Trygg Læring". Na konferencji zaprezentowano przykłady wykorzystywania mediacji w szkołach w różnych krajach europejskich. Potwierdzono konieczność wprowadzania ich do szkół i przedstawiono pozytywne skutki takich działań.

Na zakończenie szkolnego tygodnia mediacji zorganizowano dla uczniów konkurs "Masz prawo do mediacji:, uczestnicy musieli przygotować logo, plakat, prezentację multimedialną lub scenki teatralne związanej z tematem. Efektem końcowym podjętych działań w technikum było natomiast powstanie Szkolnego Centrum Mediacji, a wybrani mediatorzy rówieśniczy, będą działać ze wsparciem Grzegorza Lecha.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ