Lekcja pamięci o żołnierzach AK

Technikum nr 2

W numerze

Lekcja pamięci o żołnierzach AK

Technikum nr 2

 

Uczniowie Technikum nr 2 spotkali się z Teresą Piwnik, bratanicą Jana "Ponurego" Piwnika i Szczepanem Mrozem, prezesem Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury- Nurt". 

to jedyna szkoła w powiecie, która uczestniczy w kampanii edukacyjnej „Polskie drogi do niepodległości”, finansowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach projektu prowadzone są tzw. żywe lekcje historii, które są dla młodych ludzi okazją, aby poznać historię bezpośrednio od ludzi związanych z dziejowymi wydarzeniami.

Fundacja Wiedza - Rozwój - Bezpieczeństwo z Kielc zorganizowała spotkanie młodzieży z Technikum nr 2 z Teresą Piwnik, córką Józefa Piwnika -”Topoli” i bratanicą Jana „Ponurego” Piwnika oraz ze Szczepanem Mrozem, prezesem Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury- Nurt”. Miało na celu podnoszenie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz rozpowszechnianie oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.

Szczepan Mróz omówił historię cichociemnych w okresie II wojny światowej, szczególnie tych związanych z regionem świętokrzyskim. Opowiedział o losach Jana „Ponurego” Piwnika od momentu, kiedy został dowódcą zgrupowania AK, aż do jego bohaterskiej śmierci. Gość specjalny, Teresa Piwnik, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK oddziału w Kielcach, wspominając natomiast swojego krewnego, przedstawiła fakty z jego życia osobistego i działalności niepodległościowej. (K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ