Świąteczna akademia

Zespół Szkół Zawodowych nr 3

W numerze

Świąteczna akademia

Zespół Szkół Zawodowych nr 3

 

Dzień Edukacji Narodowej był w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 okazją, by docenić ciężką pracę nauczycieli i wyrazić wdzięczność za zaangażowanie w nauczanie młodych ludzi. 

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektora ZSZ nr 3 Mariusza Majewskiego, który podziękował gronu pedagogicznemu i pracownikom administracyjnym za wieloletnią pracę na rzecz szkoły, za zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowywanie młodego pokolenia. Wręczył też nagrody: starosty wicedyrektorce Emilii Wus i nauczycielowi wychowania fizycznego Arturowi Andule oraz przyznane prze dyrektora szkoły. Odebrali je: Paweł Brzozowski, Radosław Derlatka, Agnieszka Mikos, Paweł Rękawik, Andrzej Czubak, Cezary Gałęzia, Agnieszka Tomczak, Magdalena Domańska, Agnieszka Czubak, Beata Cichońska, Aleksandra Przygoda, Agnieszka Nowak, Renata Cieślik, Ewa Brzozowska, Mariola Kowalewska, Małgorzata Adamus, Kinga Szara, Tomasz Sobieraj i Andrzej Kaniowski.

Uczniowie uświetnili ten dzień spektaklem, który w sposób zabawny i wesoły przedstawiał trudy nauczania, umilił go również Dawid Malinowski z IIIb, patronackiej klasy MAN, przepiękną grą na gitarze basowej.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ