Było co poprawiać

Oświadczenia majątkowe złożyli w terminie, ale...

 

Radni, Zarząd Miasta i pracownicy magistratu wydający decyzje w imieniu prezydenta oraz kierownicy jednostek budżetowych byli zobligowani do złożenia oświadczeń majątkowych za 2016 rok. Dokumenty dostarczyli w terminie, ale w wielu przypadkach były niekompletne.

Z informacji przekazanej na sesji Rady Miejskiej przez prezydenta Marka Materka, wynikało, że w niektórych brakowało m.in. informacji wobec kogo został zaciągnięty kredyt, dochód małżonka różnił się od wykazanego z rocznym zeznaniu podatkowym, nie podano adresu nieruchomości, albo zamiast dochodu podano przychód. ć.

- Wszystkie osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości poproszone zostały o złożenie wyjaśnień - powiedział prezydent Materek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik przedstawił natomiast krótką analizę oświadczeń majątkowych radnych.

- Kopie dokumentów trafiły do Urzędu Skarbowego w Starachowicach, który 25 września przesłał analizę i w 9 przypadkach wskazał nieprawidłowości i uchybienia. Do poszczególnych radnych wystosowałem pisma o korekty lub wyjaśnienia, które pod koniec października przekazałem do Urzędu Skarbowego - powiedział Michał Walendzik, przewodniczący Rady Miejskiej.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ