Biesiadna altana stoi

W sołectwie Mirzec I

Mirzec

Biesiadna altana stoi

W sołectwie Mirzec I

 

Przedsięwzięcie sfinansowano z fundusze sołeckiego i na działce przy drodze łączącej Mirzec Poddąbrowę z ulicą Langiewicza stanęła biesiadna altana. 

W obiekcie (5 m x 10 m) jest pomieszczenie gospodarcze o wymiarach 2 m x 2m oraz dwa komplety stołów z ławkami. Jest pokryty gontem bitumicznym i postawiony na utwardzonym terenie, wyłożonym kostką brukową. Na inwestycję przeznaczono 30 100 zł, a wykonawcą była firma Jan-To ze Zbrojowa.

- Gminna działka, na której wzniesiono wiatę, została ogrodzona płotem o długości 316 mb., zamontowano również furtkę i bramę wjazdową na plac.Tę część inwestycji wyceniono na 28432 zł. 50% kosztów pokryła gmina, a prace wykonała firma Kleinkinder z Gadki - informuje UG.

Zyskał nie tylko teren, ale przede wszystkim mieszkańcy sołectwa, bo jak nastanie wiosna miejsce integracyjnych spotkań mają już gotowe.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ