reklama

Wybudują chodnik do Rataj

Taką decyzje podjęli ostatnio radni miasta i gminy Wąchock.

Modernizacja drogi powiatowej Wąchock- Siekierno- Leśna, na terenie Wąchocka i Rataj jest w planach inwestycyjnych Starostwa, a przedsięwzięciem towarzyszącym ma być też wybudowanie chodnika, wzdłuż drogi do Rataj. Jest bowiem szansa na dofinansowanie do 80 proc. kosztów budowy chodnika w Wąchocku, od ulicy Langiewicza do granicy Wąchocka z Ratajami. Powstałby więc ciąg pieszy na Wykus, od Wąchocka do leśniczówki w Ratajach.

Radni Wąchocka upoważnili stosowną uchwałą burmistrza Jarosława Samelę do współpracy z Powiatem Starachowickim, a jej efektem ma być wykonanie chodnika na terenie Wąchocka, do granicy z Ratajami. Całościowa inwestycja sfinansowana będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i wkładów własnych Powiatu Starachowickiego oraz miasta i gminy Wąchock.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ