Dzień mirzeckich seniorów

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów nr 4 w Mircu świętowali Dzień Seniora na spotkaniu w stołówce miejscowej Szkoły Podstawowej.

Świętowanie zaczęło się dobrą informacją. Wójt gminy Mirosław Seweryn poinformował bowiem, że przygotowano dwa projekty skierowane do seniorów, na które pozyskano łącznie środki w wysokości 25 tys. zł.

- Pierwszy to "Weekendowa konferencja o zdrowiu", podczas której seniorzy spotkają się m.in. z: farmaceutą, fizjoterapeutą, geriatrą, kardiologiem, Teatrem Seniora ze Skarżyska-Kamiennej i dietetykiem. W ramach drugiego - "Bliskie spotkania z kulturą", odbędzie się dla seniorów koncert dzieci i młodzieży z gminy Mirzec, gwiazdy wieczoru oraz kabaretu - zapowiedział wójt, przekazując też wiadomość o pracach zmierzających utworzenia w pomieszczeniach mirzeckiego gimnazjum gabinetu rehabilitacyjnego.

- Gmina będzie starać się również o środki na zorganizowanie klubu seniora. W planach jest także powołanie rady seniora, ciała doradczego, którego członkowie pomagaliby władzom gminy swym doświadczeniem i wiedzą w rozwiązywaniu lokalnych problemów i w prowadzeniu polityki senioralnej - mówił włodarz gminy.

W imieniu swoim i przewodniczącej Rady Gminy w Mircu złożył seniorom życzenia pogodnego i długiego życia w zdrowiu, a do ciepłych słów wójta dołączyła się także dyrektor Alicja Raczyńska, podkreślając, iż wierzy w to, że wszystkie plany przedstawione przez wójta i zmierzające do zapobieżenia wykluczeniu ludzi starszych, uda się zrealizować.

W świątecznym nastroju wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu, zorganizowano również wspólną zabawę przy dźwiękach kapeli "Sąsiedzi" z Tychowa Starego.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ