Słońce, grill i strzelanie

Informacje sportowe

Słońce, grill i strzelanie

Na terenie Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ zorganizowano integracyjne atrakcje.

Był to jeden z ostatnich październikowych, słonecznych dni babiego lata, ale pierwszym służącym przybliżeniu młodzieży atrakcji strzeleckich. Na Strzelnicy Myśliwskiej gościli uczniowie klasy I /technik logistyk/ Technikum Mechanicznego nr 2. Opiekunki młodzieży: Elżbieta Piórkowska z Edytą Lubieniecką zapewniają GAZETĘ, że ich podwładni byli bardzo ciepło przyjęci przez prezesa Zarządu Powiatowego LOK ppłk d.s. Franciszka Lefka, który zapoznał uczniów z celami i zadaniami PZŁ, jak również podkreślił zasady etyki, bogatą historię, wspaniałe obyczaje i tradycje łowieckie. Wszystkich, którzy w przyszłości planują zasilić szeregi adeptów strzelectwa myśliwskiego, prezes Franciszek Lefek poinformował o obowiązujących procedurach, jak chociażby: wiek, zdrowie i nienaganna opinia.

Pod czujnym okiem wytrawnych instruktorów: Pawła Ogonowskiego i Janusza Wożniaka, młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Świadomi możliwości posługiwania się bronią, która może być przecież niebezpieczna, uczniowie, a przede wszystkim dziewczęta, przykładały się do oddania strzału z wielkim przejęciem.

Spotkanie uświetniła obecność byłego prezesa, obecnie honorowego wiceprezesa starachowickiego LOK i Klubu Żołnierzy Rezerwy kpt. Witolda Kowalskiego. Ze strony gospodarzy, nad bezpieczeństwem, aprowizacją, grillowaniem i dobrym samopoczuciem młodych gości czuwał inż. Jerzy Matyjas. Należy mieć nadzieję, iż spotkanie będzie skutkować ciekawą współpracą między placówką oświatową a wspomnianymi organizacjami.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ