Biznesowe prezentacje w FARR

Pracowników europejskich instytucji finansowych oraz samorządowców z województwa świętokrzyskiego gościła Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Spotkanie zorganizowano w ramach unijnego projektu wspomagania małej i średniej przedsiębiorczości Interreg Europa.

W projekcie, na który Ministerstwo Rozwoju przyznało 20 mln zł, uczestniczą partnerzy z 8 europejskich krajów: Belgii, Węgier, Chorwacji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Norwegii oraz Polski, którą reprezentuje m. in. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Spotkanie prowadził Ryszard Nosowicz- prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Marek Szczepanik - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego celem była wymiana doświadczeń służąca wzbogaceniu oferty wsparcia drobnej przedsiębiorczości. Biznesowe prezentacje i warsztaty dotyczyły otwierania i prowadzenia małego biznesu w warunkach określonych przez Unię Europejską. W trakcie spotkania zatwierdzono elektronicznie umowę o pożyczkę w ramach pilotażowego narzędzia Ministerstwa Rozwoju „Pożyczki na kształcenie”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowanego na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Ryszard Nosowicz, zaprezentował metody mikrofinansowania osób otwierających działalność gospodarczą i poręczeń kredytów dla małych firm, zapoznał też gości z historią miasta.

W ramach organizacyjnych fundacji funkcjonuje Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR, którego głównym celem działalności jest ułatwianie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do zewnętrznych źródeł finansowania.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ