Policja w szkole

Technikum nr 2

W numerze

Policja w szkole

Technikum nr 2

 

Adepci w zawodzie technik pojazdów samochodowych z klas I - II spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. 

Na spotkanie w Technikum nr 2 im E. Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach przyszli: starszy sierżant Anna Korner i starszy aspirant Mirosław Kusztal z miejscowej KPP. Poprowadzili lekcję nt. przepisów ruchu drogowego w zakresie kat. B, rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i wpływie środków odurzających na kierowców. Omówili też najczęstsze przyczyny wypadków, przedstawili statystyki tego typu zdarzeń z naszego powiatu. Było też o wpływie alkoholu i innych środków odurzających na kierowców.

Celem spotkania było uświadomienie młodzieży, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, na które wpływ mają wszyscy uczestnicy ruchu i jakie mogą być skutki nieodpowiedzialnych zachowań kierowców, rowerzystów i pieszych.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ