Nasza dziewczyna w Radzie Dzieci i Młodzieży

W numerze

Nasza dziewczyna w Radzie Dzieci i Młodzieży

Pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy ministrze edukacji narodowej obradowało na początku października br. Jest w niej starachowiczanka.

W skład Rady wchodzi 16 członków – po jednym z każdego województwa – oraz ich zastępcy, którzy uczestniczą w obradach w przypadku nieobecności członka z danego województwa. Przedstawia opinie w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących planowanych zmian. Przy analizie zgłoszeń kandydatów były brane pod uwagę zaangażowanie w wolontariat, działalność społeczną oraz w życie społeczności lokalnych i życie publiczne, a także osiągane wyniki w nauce.

W skład Rady weszły dwie osoby z województwa świętokrzyskiego: Edgar Kobos – członek Rady oraz Weronika Trzos – uczennica I LO w Starachowicach - radna Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice - jako zastępca

Posiedzenia Rady zwołuje minister edukacji narodowej, a skład II kadencji będzie działał do 30 września 2018 r.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ