Starachowickie szkoły doposażone

Gmina Starachowice uzyskała ponad 85 tysięcy złotych dofinansowania na zakup tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych oraz monitorów interaktywnych i wyposażenie szkolnych gabinetów pielęgniarskich. Nowe pomoce dydaktyczne trafią do czterech placówek.

Na doposażenie szkolnych gabinetów pielęgniarskich gmina uzyskała 29 tys. złotych dofinansowania z rezerwy Ministerstwa Zdrowia. Nowe wyposażenie gabinetów otrzymają: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Szkoła Podstawowa nr 12. Do gabinetów pielęgniarskich zostaną zakupione m.in. profesjonalnie wyposażone apteczki, aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, tablice okulistyczne, wagi lekarskie, wzrostomierze oraz biurka i szafki na leki.

W ramach rządowego programu "Aktywna tablica" dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pomoce dydaktyczne trafią do Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 13.

- Dzięki kwocie 56 tys. zł, szkoły zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz monitory interaktywne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać jedna szkoła, wynosi 14 tys. zł. Wkładem własnym miasta do projektu był zakupiony wcześniej, m.in. w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych, sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne w szkołach. Pozyskanie wsparcia byłoby niemożliwe, gdyby wcześniej starachowickie szkoły, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej, nie uzyskały dostępu do szerokopasmowego internetu. - informuje prezydent Marek Materek.

Zapowiada też, że w ramach tego programu gmina w kolejnych latach będzie aplikować o środki finansowe dla pozostałych szkół z terenu miasta.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ