Rozmawiali o uzależnieniach

W numerze

Rozmawiali o uzależnieniach

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny rokrocznie organizują spotkania z opiekunami szkolnych kół PCK. Głównym tematem tegorocznego były uzależnienia behawioralne, występujące szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Opiekunowie szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża spotkali się 25 października z doktorem nauk medycznych i prezesem PCK, Januszem Zakrzewskim, lekarzem psychiatrą, Agnieszką Sokół oraz asystentem ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w miejscowym Sanepidzie, Agnieszką Pastuszką. W debacie skupiono się na kategoriach uzależnień od smartfonów, Internetu i komputerów, ponieważ są to narzędzia najczęściej nadużywane przez młodzież, mówiono o ich skutkach oraz wpływie na życie, funkcjonowanie i percepcję świata.

Agnieszka Sokół przedstawiła uzależnienia z naukowego punktu widzenia, jako chorobę wymagającą leczenia, która wynika z określonych doświadczeń wewnętrznych człowieka. Omówiła też przyczyny występowania i granice przyzwyczajenia, które stają się uzależnieniem. Wskazała również kierunek działań, aby zapobiegać i pomóc uwolnić się od nałogów. (K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ