reklama

NIE BĘDZIE WODY

KOMUNIKAT

Urząd Miasta Starachowice

oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach

zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych

na terenie całego miasta

Starachowice

oraz w następujących miejscowościach

na terenie Gminy Brody:

Kuczów, Styków, Jabłonna, Dziurów, Adamów, Ruda

że w dniu

7.11.2017 r., oraz 8.11.2017 r.,

od godz. 8.00 do godz. 20.00

nastąpią

przerwy lub zakłócenia w dostawie wody

w związku z pracami prowadzonymi na magistralnej sieci wodociągowej

związanymi z budową ronda przy ul. Szkolnej i Iglastej

zleconymi przez Urząd Miasta Starachowice

Wykonawcą robót jest:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BAKAMA

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o.

Starachowice, ul. Iglasta 5

tel. 41 274-53-24, 41 275-03-48, 41 275-03-49

lub awaryjny bezpłatny 994

Zarząd PWiK Sp. z o.o.

Starachowice

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ