Sprawą zajmie się prokurator

Echa telewizyjnego wywiadu dyrektora Fitasa

Na okładce

Sprawą zajmie się prokurator

Echa telewizyjnego wywiadu dyrektora Fitasa

Do Prokuratury Rejonowej w Starachowicach trafi zawiadomienie o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez byłego dyrektora PZOZ w Starachowicach.

Grzegorz Fitas z wojewodą świętokrzyską Agatą Wojtyszek gościł 19 października br. w programie pt. „Rozmowy niedokończone” w Telewizji Trwam, a tematem audycji był „Samorząd a służbowa zdrowia”. Zdaniem Zarządu Powiatu, jego wypowiedzi podważyły wiarygodność władz powiatowych w oczach opinii publicznej.

-W trakcie programu zostały przekazane społeczeństwu nieprawdziwe informacje, z których jednoznacznie wynikało, iż samorząd powiatu starachowickiego podejmował działania mające na celu zawarcie przez podległy szpital, niekorzystnej z punktu widzenia publicznej placówki, umowy z prywatnym podmiotem tj. Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca (Centrum Kardiologiczno - Angiologicznym) w Starachowicach - mówiła na zwołanej 26 października br. konferencji starosta Danuta Krępa.

Zwróciła uwagę, że Grzegorz Fitas „przekazując błędne, nieprawdziwe, kłamliwe informacje za pomocą środków masowego przekazu (...), naraził Zarząd Powiatu na utratę zaufania niezbędnego do sprawowania funkcji”.

- Wypowiedź pana Grzegorza Fitasa wskazywała, iż działania samorządu zmierzały w takim kierunku, aby część finansowania przekazać prywatnemu podmiotowi bez zgody i wiedzy podatników. Cytuję: „Budżet szpitala był około 90 milionów zł. To uszczerbek w kwocie 24 miliony złotych, powoduje z miesiąca na miesiąc zadłużanie tego szpitala i niewypłacalność po kilku miesiącach”. Z treści wypowiedzi pana Grzegorza Fitasa, prowadzący program wysnuł wniosek, cytuję: „Samorząd, który ma za zadanie troszczyć się o swój szpital, szpital powiatowy, prosi dyrektora szpitala, aby 24 miliony złotych przekazał ze środków podatników na szpital prywatny? Tak – odpowiedź pana Grzegorza Fitasa”. Cytowane z programu informacje wprowadzają w błąd społeczeństwo, ponieważ nie jest możliwe, aby prywatny podmiot mógł zabrać coś, w tym przypadku szpitalowi powiatowemu w Starachowicach - mówiła starosta.

Danuta Krępa przypomniała też, że finansowanie oddziału kardiologii w Starachowicach mogło być możliwe na poziomie wykonania za 2015 rok i takie pieniądze trafią do starachowickiego szpitala. Natomiast w wypadku, gdyby AHP mogły korzystać z wypracowanego kontraktu, wówczas ta kwota byłaby znacznie wyższa. Kliniki wypracowały kontrakt: 12 milionów złotych dla kardiologii i 12 milionów złotych dla chirurgii naczyniowej. Ponieważ Kliniki Serca nie otrzymały kontraktu, pieniądze wypracowane przez PAKS nie trafią do Starachowic.

- W związku z wypowiedziami, które były przekazane podczas programu 19 października w mediach publicznych i oczernianiem wręcz samorządu powiatowego w Starachowicach, Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu do Prokuratury Rejonowej w Starachowicach, zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (...) - powiedziała starosta Danuta Krępa, dodając, że dobre imię powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego, nie powinno być naruszane przez podawanie nieprawdziwych, wprowadzających w błąd informacji, co miało miejsce na antenie Telewizji Trwam.

- W ocenie Zarządu Powiatu, pan Grzegorz Fitas dopuścił się przestępstwa, kierując się pobudkami zasługującymi na szczególne potępienie, w postaci zemsty na członkach zarządu za odwołanie go ze stanowiska 31 sierpnia 2017 roku (...) . Wypowiedzi Grzegorza Fitasa zawierały zarzuty zniesławiające grupę osób, tj. samorząd powiatowy. Zarzuty te, to podejmowanie od początku roku w sposób ciągły działań, które skutkowałyby szkodą czy też zagrażały wręcz dalszemu istnieniu szpitala powiatowego (...). Zarząd Powiatu wniósł o ściganie oraz ukaranie sprawcy tego przestępstwa - stwierdziła pani starosta.

Pod zawiadomieniem podpisali się: starosta Danuta Krępa, wicestarosta Marek Pawłowski, oraz członkowie Zarządu Powiatu: Monika Nowak i Andrzej Sendecki.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ