ZMIANA BANKU OBSŁUGUJĄCEGO GMINĘ STARACHOWICE OD 1 LISTOPADA 2017 ROKU

Ważne dla mieszkańców

 

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Podatków i Opłat informuje, że od dnia 1 listopada 2017 roku bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miasta Starachowice będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, wybrany na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

RACHUNKI BANKOWE

obowiązujące od 1 listopada 2017 roku

Rachunek bankowy dochodów jednostki budżetowej – Urząd Miejski

od dnia 1 listopada 2017 roku to: 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

- dzierżawy

- zajęcia pasa drogowego

- użytkowanie wieczyste

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- opłata skarbowa

- opłata targowa

- opłata za posiadanie psa

- wykup lokalu

- sprzedaż nieruchomości

- mandaty

- najem lokali

Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać należy na indywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej lub informacji o nr rachunku.

Podatnicy i płatnicy mogą bez dodatkowych opłat i prowizji dokonywać wszelkich wpłat z tytułu podatków i opłat, na rzecz Miasta Starachowice w kasach Urzędu Miejskiego oraz we wszystkich Oddziałach Banku PKO BP SA na terenie Miasta Starachowice.

Oddziały Banku PKO BP SA w Starachowicach:

- Aleja Armii Krajowej 23, poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

- Radomska 48, poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

Rachunek sum depozytowych – Urzędu Miejskiego

59 1020 2629 0000 9102 0362 0150

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

- kaucji, wadium

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ