Zmodernizowany fragment ul. Miodowej już przejezdny

Informator UM

Zmodernizowany fragment ul. Miodowej już przejezdny

Trwa modernizacja dróg w południowej części miasta. Ogromne przedsięwzięcie drogowe realizowane jest etapami. W środę do użytku kierowców oddano przebudowany fragment ulicy Miodowej, na odcinku od ul. 6 Września do ul. Jana Pawła II. Diametralnej poprawie ulegną także warunki jazdy ulicą Moniuszki, gdzie również od kilku miesięcy pracują ekipy drogowców.

- Efekt pierwszego z etapów prac drogowych prowadzonych na osiedlu Południe oddany został do użytku przed kilkoma miesiącami, jest to odcinek drogi od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej - informuje prezydent miasta Marek Materek. - W tej chwili najbardziej zaawansowane są prace prowadzone na odcinku od ul. 6 Września do ul. Jana Pawła, który w środę oddano do użytku mieszkańców. Prace wykonuje firma BUDROMOST i cieszę się, że zmierzają one ku końcowi.

Przebudowa ulicy Miodowej i Smugowej w Starachowicach w całości obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i ciągów pieszych wraz ze wzmocnieniem podbudowy, jezdnię z betonu asfaltowego, budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej. Wartość inwestycji to ponad 4 mln 800 tys. zł.

Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie prac na odcinkach ulic:

- ul. Smugowej na odcinku od ul. Miodowej do ul. Żytniej w granicy istniejących pasów drogowych - dł. ok. 705 m

- ul. Miodowej na odcinku od ul. 6 Września do ul. Smugowej w granicy istniejących pasów drogowych dł. ok. 941,39 m

- ul. Smugowej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Miodowej w granicach istniejącego pasów

drogowych o dł. ok. 262 m

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia pasów drogowych ulic Miodowej od ul. 6 Września do ul. Smugowej i ul. Smugowej w obrębie skrzyżowania z ul. Smugową i "NOWO" Miodową do ul. Żytniej. Rozbudowa kanalizacji deszczowej uwzględniona została także przy ul. Smugowej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Miodowej w granicach istniejącego pasa drogowego.

Diametralnej poprawie ulegną także warunki jazdy ulicą Moniuszki, gdzie również od kilku miesięcy pracują ekipy drogowców.

- Prace prowadzone przy ul. Moniuszki dobiegają końca - informuje prezydent. – Realizowane są one na odcinku od ul. Południowej do ul. Jana Pawła II, i jest to najdłuższy odcinek pośród dróg modernizowanych w tym roku. W ramach tego przedsięwzięcia wykonujemy odwodnienie terenu, wybudowana została kanalizacja deszczowa, powstały nowe chodniki z betonowej kostki brukowej i nowa asfaltowa jezdnia. Ulica jest nie do poznania. Mieszkańcy z pewnością dostrzegą ogromną różnicę, bo ze względu na stan nawierzchni ulica Moniuszki należała do najgorszych w mieście.

Główny zakres zamówienia obejmuje przebudowę ulic we wskazanych odcinkach, wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego:

- przebudowa ul. Moniuszki – długość 1469,58 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy z posesji przy ulicy,

- wykonanie 5 szt. peronów autobusowych,

- przebudowa skrzyżowań – 5 szt.

- przebudowa ul. Smugowej – długość 315 m, nawierzchnia z asfaltobeton (obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy z posesji przy ulicy,

- budowa kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi

- przebudowa kolidującego uzbrojenia technicznego.

Prace, jak poinformował Dominik Podsiadło - dyrektor ds. wykonawstwa w firmie BUDROMOST, potrwają do 15 listopada. Zadanie finansowane jest ze środków finansowych Gminy, a także ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą "PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019". Koszt przedsięwzięcia to ponad 5 mln zł.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ