Nowe przedszkole w Krynkach

Brody

Nowe przedszkole w Krynkach

To już czwarte publiczne przedszkole w gminie Brody. Z nowo urządzonych pomieszczeń korzysta 21 przedszkolaków.

Prace w szkolnym budynku w Krynkach trwały w czasie wakacji. W dwóch salach, które dostosowano do potrzeb przedszkolaków, wyrównano i umalowano ściany. Zamontowano również okno oraz położono wykładziny. Wykonane zostały także łazienki dla maluchów. Ponadto, gmina zakupiła pełne wyposażenie sal: meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Przygotowanie pomieszczeń wraz przygotowaniem dokumentacji kosztowało gminę blisko 53 tys. zł.

W minionym tygodniu pasowano wychowanków nowo powstałej placówki na przedszkolaków i oficjalnie otwarto przedszkole. Aktu przecięcia wstęgi dokonali wójt gminy Brody Marzena Bernat, zastępca wójta Michał Gutowski, radny Janusz Adamus oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych UG, Dorota Grudnicka-Glina, a pomieszczenia poświęcił ks. kanonik Wojciech Zdon.

Przedszkolaki przygotowały na tę okazję program artystyczny. Wzruszającym momentem było złożenie przez nich ślubowania, po którym dyrektor Grzegorz Księżak wielkim ołówkiem pasował dzieci na przedszkolaków, a wójt Marzena Bernat wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Po uroczystości delektowano się tortem przygotowanym przez rodziców.

W uroczystości uczestniczył Paweł Rdzanek - przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, Anna Głąb – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Wioletta Kwiecień, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, który wykonywał adaptację pomieszczeń.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ