reklama

Karta za jeden uśmiech

W powiecie

W numerze

Karta za jeden uśmiech

W powiecie

 

Trwają rozmowy w sprawie wprowadzenia "Karty za jeden uśmiech". Dokument miałby uprawniać osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i mieszkają na terenie naszego powiatu, do zniżek podczas zakupów w partnerskich sklepach oraz w miejscach związanych z kulturą, sztuką i rekreacją. Udział w przedsięwzięciu zadeklarowali włodarze gmin z naszego powiatu. 

Autorem, a zarazem inicjatorem pomysłu jest prezes Fundacji "Nasze Zdrowie" Agnieszka Polak, która zwróciła się do Powiatu o wsparcie przedsięwzięcia. Początkowo pomysł dotyczyć miał jedynie gminy Starachowice, ale postanowiono rozszerzyć go na teren całego powiatu. Osoby niepełnosprawne, posiadające kartę, mogłyby swobodnie korzystać z promocji przygotowanych przez partnerów programu. Każdy partner "Karty za jeden uśmiech" otrzymałby od organizatora specjalny certyfikat i naklejkę informującą o honorowaniu Karty i uczestnictwie w programie. Byłby zobowiązany do umieszczenia tej informacji w widocznym miejscu w swojej siedzibie. W każdej dowolnej chwili mogliby do niego dołączać kolejni partnerzy.

Karta działałaby na podobnej zasadzie jak Karta Dużej Rodziny czy Karta Seniora, które funkcjonują z powodzeniem w Starachowicach. Podstawą do jej wydania byłoby orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i prawidłowo wypełniony wniosek.

Pomysł był już dyskutowany na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a podczas spotkania, które odbyło się 11 października br., z udziałem m.in. wicestarosty Marka Pawłowskiego, został szeroko omówiony w obecności przedstawicieli gmin: Mirzec i Pawłów. Wójtowie: Mirosław Seweryn i Marek Wojtas wyrazili chęć przystąpienia do niego.

Rolę lidera programu miałaby pełnić Fundacja "Nasza Zdrowie", która przystąpi do konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Powiat Starachowicki.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ