reklama

Konserwacja zbiornika Lubianka

W numerze

Konserwacja zbiornika Lubianka

Trwają prace konserwacyjne zbiornika wodnego Lubianka. Mają one na celu uporządkowanie i przygotowanie terenu pod remont zapory, jaki został zaplanowany na 2018 rok.

19 września br., Powiat Starachowicki zawarł umowę na konserwację zbiornika wodnego Lubianka w zakresie upustu dennego, zapory ziemnej i kanałów odpływowych. Zakres prac obejmuje prace konserwacyjne zarówno na odpływie z upustu dennego do rzeki Lubianka, jak i na zaporze. Chodzi głównie o wykoszenie roślin, zarówno ze skarp, jak i z zapory, usuwanie krzewów porastających brzegi, zatorów z ziemi, rumoszu ze skarp oraz dna rzeki, rozbiórkę tamy bobrowej, ale też oczyszczenie ścieków odwadniających i studzienek drenarskich. Ważnym elementem tych prac jest przygotowanie upustu dennego do spuszczenia wody i nadzór nad tym przedsięwzięciem. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, obniżony zostanie poziom wody o 1,5 m, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek zagrożeń do czasu wykonania kompleksowego remontu zbiornika.

Prace konserwatorskie już trwają. Jednocześnie zlecona została dokumentacja i ekspertyza projektowa na remont zbiornika Lubianka. Mają być gotowe do 10 listopada br.

- Zarówno na wykonanie prac konserwatorskich, jak i wykonanie dokumentacji Powiat otrzymał dotację od wojewody wysokości 300 tys. zł. Wystąpiliśmy również z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na przyszły rok w wysokości 1 mln 980 tys. zł na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych – informuje starosta Danuta Krępa.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ