Zaginiony świat naszej ziemi

"Wielkie dzieło małej pszczoły" – pod takim hasłem odbył się w środę (18 października) kolejny już festyn ekologiczny "Zaginiony świat naszej Ziemi", który objęła swym patronatem starosta Danuta Krępa. Występy młodych artystów podziwiał m.in. wicestarosta Marek Pawłowski.

Organizatorem przedsięwzięcia było Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, które przygotowało je wspólnie z Wydziałem Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Referatem Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Nadleśnictwem Marcule oraz Nadleśnictwem Starachowice.

Do udziału w imprezie zaproszone zostały wszystkie przedszkola oraz uczniowie klas I – III szkół podstawowych z terenu Starachowic i powiatu starachowickiego. Mogli wysłuchać opowieści Łukasza Majchera z Nadleśnictwa Marcule na temat roli pszczół. Najważniejszą częścią imprezy były prezentacje prac plastycznych oraz występy taneczne, wokalne i recytatorskie nawiązujące do hasła imprezy. Podziwiał je m.in. wicestarosta Marek Pawłowski, który nagrodził najmłodszych artystów za ich zaangażowanie w czynną ochronę pszczół. Własne nagrody przyznał też Urząd Miejski w Starachowicach, Nadleśnictwo Marcule i Nadleśnictwo Starachowice. Podziękowania za wkład oraz zaangażowanie w kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci, a także wsparcie finansowe imprezy powędrowały też do Zarządu Powiatu Starachowickiego.

Po zakończeniu części oficjalnej, przyszedł czas na słodki poczęstunek oraz zwiedzanie wystawy "Boże robotnice – pszczoły nie do podrobienia, nie do zastąpienia".

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ