Anna Orzeł znów najlepsza

W numerze

Anna Orzeł znów najlepsza

Dziś to już Anna Orzeł – Jakubowska (w br. wyszła za mąż – najlepsze życzenia z tej okazji), starachowiczanka, o której głośno przy okazji prawniczych konkursów w kraju i za granicą. Nie tak dawno wraz z drużyną święciła triumf w międzynarodowej rywalizacji, o czym donosiliśmy na naszych łamach, teraz zaś zwycięską okazała się jej praca magisterska na temat istoty i charakteru prawnego umowy o arbitraż w świetle prawa polskiego i szwedzkiego. Pisała ją pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Rajskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

W tegorocznej VII edycji konkursu im. prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę z sądownictwa arbitrażowego i mediacji to właśnie Annie Orzeł – Jakubowskiej przypadła pierwsza nagroda i 9 tysięcy złotych. Konkurs od 14 lat organizuje w cyklu dwuletnim Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W 2017 roku jury oceniało 32 zakwalifikowane doń prace.

Organizatorzy podkreślają szczególnie wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu oraz rosnące zainteresowanie arbitrażem wśród młodych prawników. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 września br. w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG.

/ewa/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ