Zaproszenie

Do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu Miasta Starachowice na 2018 rok.

Zapraszam mieszkańców Starachowic do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie propozycji zadań do realizacji w budżecie miasta Starachowice na rok 2018. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 16.10.2017 roku do dnia 24.10.2017 roku w formie ankiety elektronicznej, która będzie dostępna na portalu www.starachowice.eu

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców

w terminie 30 dni od ich zakończenia na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl, www.starachowice.eu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach, a także przedstawiona na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 482/2017 z dnia 06.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Starachowice w sprawie budżetu Gminy Starachowice na rok 2018 dostępne jest na stronie bip.um.starachowice.pl

Prezydent Miasta

Marek Materek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ