reklama

Punkt Informacyjno – Doradczy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

W Urzędzie Miejskim w Starachowicach funkcjonuje Punkt Informacyjno – Doradczy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mieszkańcy Starachowic mogą w punkcie uzyskać informacje oraz pomoc merytoryczną w następującym zakresie:

· rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

· możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miejsc pracy dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym;

· zakładania organizacji pozarządowej (stowarzyszenia i fundacje);

· zakładania i rozwoju i prowadzenia działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej (PES);

· zakładania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych;

· zakładania i rozwoju podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej

· przekształcania organizacji pozarządowej w przedsiębiorstwo społeczne;

· ekonomizacji organizacji pozarządowych;

· możliwości wzmocnienia potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy

Dyżury odbywają się na stanowisku nr 4 w Biurze Obsługi Mieszkańców, w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, dwa razy w miesiącu.

W IV kwartale 2017 roku dyżury będą w następujących dniach i godzinach:

- 23 października w godz. 12.30 – 16.30

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ