Bezpieczeństwo w drodze na różaniec

KPP Starachowice

W numerze

Bezpieczeństwo w drodze na różaniec

KPP Starachowice

 

"Uważaj na mnie! Idę na różaniec!"- pod takim hasłem starachowiccy policjanci we współpracy z katechetką oraz uczniami w ubiegłym tygodniu przeprowadzili działania profilaktyczne. 

Akcja rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 10, gdzie policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadziły pogadankę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla pierwszaków. Przedstawiły dzieciom podstawowe zasady poruszania się po drogach, jako pieszy i rowerzysta. Dzieci poznały zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i znaczenia znaków drogowych. Policjantki wyjaśniły też znaczenie noszenia elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność pieszych na drodze i zwiększają ich widoczność, a organizatorka projektu - katechetka Iwona Żabicka - rozdała uczniom kamizelki odblaskowe.

Drugą częścią projektu było spotkanie młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Starachowicach na nabożeństwie różańcowym w kościele p.w. Świętej Trójcy. Dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe modliły się pod opieką katechetki. Pokazały w ten sposób wagę noszenia elementów, zwiększających widoczność. Następnie policjantki zwróciły się do wszystkich zebranych w kościele o przestrzeganie podstawowych przepisów ruchu drogowego. Na zakończenie mundurowi rozdali wszystkim zgromadzonym odblaski.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ